Experiència d’usuari

La tecnologia s’ha convertit en una part imprescindible de la vida de les persones. L’experiència d’usuari optimitza la interacció entre l’usuari i el producte final.

Webs · Blogs · Emailings · Landing pages · Wearables · Aplicacions per iPhone i mòbils · Aplicacions per iPad i tauletes

 

Informació organitzada

L’arquitectura de la informació ordena el contingut d’una forma lògica perquè l’usuari no es senti perdut.

Connexió amb l’usuari

S’analitza l’usuari per proporcionar-li una experiència adaptada a les seves necessitats.

Disseny de la interfície

El disseny visual no només fa que les interfícies siguin més estètiques, també ressalta la funcionalitat d’un producte.

Experiències intuïtives

Millorant la usabilitat d’un producte, l’usuari pot navegar i realitzar accions de forma intuïtiva i senzilla.

Wireframes

Realitzo la planificació de l’experiència digital tenint en compte tant les necessitats de l’usuari com els requeriments comercials del producte.

Disseny centrat en l’usuari

Respectar els patrons d’interacció que l’usuari ja coneix, per crear fluxes de navegació i experiències intuïtives. Prestar atenció a les necessitats de l’usuari durant el procés de disseny.

Entregables

En finalitzar un projecte, entrego tots els elements de disseny, icones i botons optimitzats per diferents resolucions. A punt perquè un programador els pugui utilitzar.

Consistència

M'asseguro que el disseny i la funcionalitat siguin consistents en diferents dispositius, situacions i canals, ja siguin webs, apps, emailings o blogs.

Crea o millora l’experiència digital del teu producte.