Infografia

La infografia transforma la informació de dades i processos complexos en continguts visuals fàcils d’entendre.

Infografia per Internet · Microcontingut par xarxes socials · Presentacions visuals · Memòries anuals · Infografia interactiva · Màrqueting de continguts · Infografia editorial

Alt potencial viral

Es comparteix a les xarxes socials, arribant a un gran nombre de persones.

Educacional

S’expliquen les idees de manera visual, sintètica i fàcil d’entendre i recordar.

Imatge de marca

Posiciona l’empresa, organització o marca com a experta en el sector.

Màrqueting

Una eina indispensable per utilitzar en el màrqueting de continguts.

Estructura

Ordeno, classifico i jerarquitzo la informació perquè el missatge sigui directe i fàcil d’entendre. Li dono una seqüència lògica i estructura, transformant-la en contingut visual.
Treballo a partir de dades procedents d’arxius de Word, PowerPoint, Excel, Pages, Numbers, Keynote, bases de dades o qualsevol altre format que permeti emmagatzemar informació.
wi

Color i tipografia

Faig una selecció de tipografies i combinació de colors pensats especialment per a cada projecte. En el cas de treballar per a una marca que tingui un codi gràfic establert, adapto les tipografies i colors a l’estil existent.

Gràfics personalitzats 

Realitzo totes les il·lustracions especialment per a cada projecte, no faig servir icones ni il·lustracions de bancs d’imatges.

Microcontingut

Si el projecte ho requereix, separo la informació d'un infogràfic en segments independents per compartir en xarxes socials. Així es capta l'atenció de l'usuari, guiant-lo perquè vegi i comparteixi l'infogràfic sencer.

LIKES

Viralitza el teu contingut amb una infografia.