Publicacions digitals

Les publicacions digitals ressalten el contingut editorial i permeten explicar històries connectant amb els usuaris d’una manera diferent.

Revistes digitals · Llibres interactius · Catálegs de producte · Informes anuals digitals · Àlbums de vídeo i foto · Presentacions interactives

 

Global

la distribució de la publicació és global, arribant a un gran nombre de persones.

Menys costos

Es redueix la inversió, ja que no existeixen costos d’impressió o distribució.

Interactivitat

L’usuari no només llegeix, sinó que també interactua amb el contingut.

Publicitat

El format digital ofereix experiències més creatives i immersives per la publicitat.

Ecològic

No s’imprimeix en paper, reduint notablement l’impacte mediambiental.

 

Multimedia

Una experiència on es interactuar amb imatges d’alta resolució, videos i so.

Planificació del contingut

Organitzo la informació en base a criteris editorials, però també respectant l’experiència d’usuari. L’objectiu és que l’usuari navegui per la app i accedeixi als continguts d’una forma intuïtiva.

Plataformes

Faig servir diferents plataformes, depenent de les necessitats i característiques del projecte.

Magplus
Button

Alguns dels programes que faig servir: Mag+, Adobe Digital Publishing Suite, Bütton i Origami Engine. Per projectes més específics també treballo amb programadors.

Tipografia

Faig una selecció de tipografies que per les seves característiques, es visualitzen correctament en les pantalles dels dispositius.

Paper + digital

Adapto publicacions y catàlegs que tenen el seu origen en paper i també revistes des de zero, natives per iPad.

Crea una publicació digital.